Uus tark elektrikilp sisaldab AGATARK kodu juhtimise süsteemi, mille juhtimine toimub nutirakenduse abil. Uue generatsiooni elektrikilpe on saadaval kolmes erinevas seadistuses – eramule, suvilale ja kortermajale. Hinnapakkumise küsimiseks kirjelda enda soovid siin.

Elektrilukk ja valve

Kütte- ja ventilatsiooni juhtimine

Mugavus

Tervislik elukeskkond

Funktsionaalsus

Kodust lahkumine ja koju saabumine

Lisaks tavapärasele valgustuse ja küttesüsteemi juhtimisele on AGATARK nutikilbis mõeldud ka koju saabumisele ja kodust lahkumisele.

Koju saabudes avaneb kaarti või rakendust kasutades uks, lülitub välja valve ning läheb põlema esikuvalgustus.

Kodust lahkudes saad aga ühe nupule vajutusega lukustada ukse, valvestada ruumid, kustutada kõik tuled ning vähendada küttele kuluvat energiat. Sama nupu abil saad aktiveerida ka pikaajalise eemaloleku režiimi.

Täpsemalt

Elektriline lukk

Nutiuks on mugav ja vajalik!

Elektrilise luku kasutamisel saab ust avada nii elektroonilise võtme kui ka nutitelefoniga. See võimaldab lubada pereliiget, külalisi või koristusteenust tuppa ka ise eemal olles. Erilise väärtuse loob see lühiajaliste rendikorterite puhul.

Vajadus võtmete jagamiseks ja kopeerimiseks kaob. Elektroonilise võtme kaotamisel pole vaja vahetada lukusüdamikku koos kõikide võtmetega – nutirakenduse abil lubad ja keelad läbipääsu kiiresti ja mugavalt.

Kodu seadistuses saad valida, kas kodus olles (valve eemaldatud) on välisuks lukus või lukustamata olekus. Valvestamisel välisuks lukustatakse. Elektri kadumisel töötab valvesüsteem ja lukk edasi akutoitel. Elektrilukku on võimalik avada ka võtmega. Sellisel juhul tuleb valve eelnevalt mobiiltelefoniga eemaldada.

Täpsemalt

Valgustuse juhtimine

Targas kodus juhid valgust:
nupust, ÄPPist, liikumise ja hämarusega.

Iga valgusti eraldi juhtimine on küll mugav, kuid tõstab oluliselt süsteemi soetuskulu. Kodust lahkumise nupu vajutusel kustutab AGATARK korraga kogu korteri valgustuse ning väikese viitega esiku valgusti. Koju saabumisel taastub endine olukord ning esikus liikumise peale süttib automaatselt esiku valgusti. Esikus põlema unustatud valgusti kustub automaatselt.

Kilbi majaversioonis on loodud võimalus ühe elutoa valgusti liikumise peale sisse lülitumiseks ja jõuluvalgustuse automaatseks juhtimiseks.

Täpsemalt

Automaatide monitooring

AGATARK hooneautomaatika jälgib ja teavitab riketest.

AGATARK jälgib eluliselt tähtsate kaitseautomaatide ja rikkevoolukaitsmete väljalülitumist. See aitab ennetada näiteks külmkapi täielikku sulamist või majatorustiku külmumist.

Täpsemalt

Valvestamine

Kodu valvestus ÜHE nupuvajutusega!

Süsteemi ühendatakse ukse-, akna-, liikumis-, suitsu- ja veelekke andurid. Kui kodus tekib varga- või tulekahjuhäire, käivitub sireen, häireteade saadetakse kasutaja nutitelefonile ja turvafirma tasulise jälgimisteenuse olemasolul ka turvafirmasse.

Täpsemalt

Kütte ja jahutuse juhtimine

Sina määrad temperatuuri ja nutikodu valib, kas kütab või jahutab!

AGATARK nutikilp mõõdab temperatuuri õues ning temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust tubades. Temperatuurianduri ja kliimaseadmega (radiaator, põrandaküte jmt) varustatud tubades toimub automaatne kütte/jahutuse juhtimine. Süsteem tagab, et küte ja jahutus ei toimiks samaaegselt.

Kütet ja jahutust on võimalik juhtida nii keskkütte kui ka elektriküttega hoonetes. Väikese inertsiga põrandakütteplaatide (nt Tycroc) ja radiaatorkütte puhul vähendatakse energiasäästu eesmärgil kütte- ja jahutusvajadust.

Jahutusseadmetena on võimalik kasutada nii fancoile kui ka jahutuspalke ning Modbus juhtimisega õhk-õhk tüüpi soojuspumpasid.

Täpsemalt

Seadmete juhtimine

Jälgi ja juhi
Kas triikraud sai ikka välja?

Kas triikraud sai ikka välja? Koos valgustusega võib kodust lahkudes või juba eemal olles tuleohutuse eesmärgil lülitada välja ka mittevajalikud seadmegrupid. Automaatsest väljalülitamisest jäävad välja külmkapid ja kellaaega näitavad seadmed (näiteks prae- ja mikrolaineahi).

Täpsemalt

Kortermaja lahendus

AGATARK hooneautomaatikaga – üks ühine tervik kortemajale ja korterile.

AGATARK nutikilbiga tekib kortermajas ühtne kasutajate haldus korterite ja trepikodade uste juhtimiseks, korteri valvestusest lähtuv fonosüsteemi kõnede suunamise võimalus mobiiltelefonile ja ATS häireteavitus telefonile ning valehäire tühistamise võimalus äpist. Samuti saab jagada küttearveid lähtuvalt tegelikust toasoojusest.

Koju lisatavatele kasutajatele laieneb automaatselt võimalus avada õue tõkkepuud, trepikoja ust ja eemaldada panipaikade ja üldalade valvet.

Integratsioon 2N Helios video fonosüsteemiga võimaldab kodu valves oleku ajal kõne automaatselt mobiiltelefonile suunata, kodus olles aga kõne saabudes esiku valgusti sisse lülitada (võimalik ka majaversioonis).

ATS-ga ühendades on võimalik lokaalse lüliti või mobiilirakenduse abil valehäire kiiresti enne Päästeametisse edastamist tühistada.

Kortermaja individuaalse küttekulu arvestusel kasutatakse AGATARK nutikilpide poolt mõõdetud tubade temperatuure ning selle läbi arvestada õiglane küttekulude jaotus, kaotades otsapoolsete ja keskmiste korterite ebavõrdsuse.

Täpsemalt

Öövalve

Nutikodu hoolitseb ÖÖ valvestuse eest!

Pole harvad juhud, kui pere magab ja vargad tegutsevad. AGATARK nutikilbiga öövalvet eraldi aktiveerida ja maha võtta vaja ei ole – see toimub automaatselt. Ukse seest- ja väljastpoolt avamise eristamiseks on esikus liikumisandur.

Täpsemalt

Ventilatsiooni juhtimine

Värske õhk vastavalt vajadusele!
Tark kodu kasutab ventilatsiooni juhtimiseks õhu kvaliteeti – CO2 ja niiskus

AGATARK nutikilp juhib kõiki Modbus liidese kaudu suhtlevaid ventilatsiooniseadmeid. Automaatne siseõhukvaliteedist lähtuv nõudluspõhine ventilatsiooni juhtimine välistab üle- ja alaventileerimise.

Elu- ja magamistubades mõõdetakse õhukvaliteedi hindamiseks ruumi CO2 / VOC taset. Märgruumide ventileerimine lähtub sealsest niiskustasemest. Ventilatsiooniseadme töörežiim valitakse halvima ruumiõhu järgi.

Sundventilatsiooni ei lülitata kunagi täiesti välja – ventileerimine peab minimaalsel tasemel jätkuma ka soovitud õhukvaliteedi saavutamise järgselt. Vastasel korral jäävad näiteks mööblist eralduvad tervisele kahjulikud ained ruumidesse.

Täpsemalt

Energianäitude kauglugemine

Elektri-, vee-, gaasi- ja küttemõõdikute näitud läbi nututikodu otse teenuse pakkujale või raamatupidajale.

Elektri-, vee- (külm ja soe), gaasi- ja küttemõõdikute näitude kauglugemine muudab elu veelgi mugavamaks. Näidu igakuiseks edastamiseks ei pea arvesteid vaatama – iga kuu alguses edastame näidud otse teenusepakkujale ja koopia peakasutaja meiliaadressile.

Kortermaja lahenduses kogutakse ja edastatakse kõik näidud üheaegselt, millega tagatakse üldkulude õiglane jaotus. Lisaks võimaldab süsteem kortermajas individuaalset küttekulu arvutust.

AGATARK nutikodu on liidestaud teenusettevõtetega
Korto – https://korto.ee/public
Moderan – https://moderansolutions.com/

Täpsemalt

Kodust lahkumine ja koju saabumine

Lisaks tavapärasele valgustuse ja küttesüsteemi juhtimisele on AGATARK nutikilbis mõeldud ka koju saabumisele ja kodust lahkumisele.

Koju saabudes avaneb kaarti või rakendust kasutades uks, lülitub välja valve ning läheb põlema esikuvalgustus.

Kodust lahkudes saad aga ühe nupule vajutusega lukustada ukse, valvestada ruumid, kustutada kõik tuled ning vähendada küttele kuluvat energiat. Sama nupu abil saad aktiveerida ka pikaajalise eemaloleku režiimi.

Täpsemalt

Valvestamine

Kodu valvestus ÜHE nupuvajutusega!

Süsteemi ühendatakse ukse-, akna-, liikumis-, suitsu- ja veelekke andurid. Kui kodus tekib varga- või tulekahjuhäire, käivitub sireen, häireteade saadetakse kasutaja nutitelefonile ja turvafirma tasulise jälgimisteenuse olemasolul ka turvafirmasse.

Täpsemalt

Öövalve

Nutikodu hoolitseb ÖÖ valvestuse eest!

Pole harvad juhud, kui pere magab ja vargad tegutsevad. AGATARK nutikilbiga öövalvet eraldi aktiveerida ja maha võtta vaja ei ole – see toimub automaatselt. Ukse seest- ja väljastpoolt avamise eristamiseks on esikus liikumisandur.

Täpsemalt

Elektriline lukk

Nutiuks on mugav ja vajalik!

Elektrilise luku kasutamisel saab ust avada nii elektroonilise võtme kui ka nutitelefoniga. See võimaldab lubada pereliiget, külalisi või koristusteenust tuppa ka ise eemal olles. Erilise väärtuse loob see lühiajaliste rendikorterite puhul.

Vajadus võtmete jagamiseks ja kopeerimiseks kaob. Elektroonilise võtme kaotamisel pole vaja vahetada lukusüdamikku koos kõikide võtmetega – nutirakenduse abil lubad ja keelad läbipääsu kiiresti ja mugavalt.

Kodu seadistuses saad valida, kas kodus olles (valve eemaldatud) on välisuks lukus või lukustamata olekus. Valvestamisel välisuks lukustatakse. Elektri kadumisel töötab valvesüsteem ja lukk edasi akutoitel. Elektrilukku on võimalik avada ka võtmega. Sellisel juhul tuleb valve eelnevalt mobiiltelefoniga eemaldada.

Täpsemalt

Kütte ja jahutuse juhtimine

Sina määrad temperatuuri ja nutikodu valib, kas kütab või jahutab!

AGATARK nutikilp mõõdab temperatuuri õues ning temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust tubades. Temperatuurianduri ja kliimaseadmega (radiaator, põrandaküte jmt) varustatud tubades toimub automaatne kütte/jahutuse juhtimine. Süsteem tagab, et küte ja jahutus ei toimiks samaaegselt.

Kütet ja jahutust on võimalik juhtida nii keskkütte kui ka elektriküttega hoonetes. Väikese inertsiga põrandakütteplaatide (nt Tycroc) ja radiaatorkütte puhul vähendatakse energiasäästu eesmärgil kütte- ja jahutusvajadust.

Jahutusseadmetena on võimalik kasutada nii fancoile kui ka jahutuspalke ning Modbus juhtimisega õhk-õhk tüüpi soojuspumpasid.

Täpsemalt

Ventilatsiooni juhtimine

Värske õhk vastavalt vajadusele!
Tark kodu kasutab ventilatsiooni juhtimiseks õhu kvaliteeti – CO2 ja niiskus

AGATARK nutikilp juhib kõiki Modbus liidese kaudu suhtlevaid ventilatsiooniseadmeid. Automaatne siseõhukvaliteedist lähtuv nõudluspõhine ventilatsiooni juhtimine välistab üle- ja alaventileerimise.

Elu- ja magamistubades mõõdetakse õhukvaliteedi hindamiseks ruumi CO2 / VOC taset. Märgruumide ventileerimine lähtub sealsest niiskustasemest. Ventilatsiooniseadme töörežiim valitakse halvima ruumiõhu järgi.

Sundventilatsiooni ei lülitata kunagi täiesti välja – ventileerimine peab minimaalsel tasemel jätkuma ka soovitud õhukvaliteedi saavutamise järgselt. Vastasel korral jäävad näiteks mööblist eralduvad tervisele kahjulikud ained ruumidesse.

Täpsemalt

Valgustuse juhtimine

Targas kodus juhid valgust:
nupust, ÄPPist, liikumise ja hämarusega.

Iga valgusti eraldi juhtimine on küll mugav, kuid tõstab oluliselt süsteemi soetuskulu. Kodust lahkumise nupu vajutusel kustutab AGATARK korraga kogu korteri valgustuse ning väikese viitega esiku valgusti. Koju saabumisel taastub endine olukord ning esikus liikumise peale süttib automaatselt esiku valgusti. Esikus põlema unustatud valgusti kustub automaatselt.

Kilbi majaversioonis on loodud võimalus ühe elutoa valgusti liikumise peale sisse lülitumiseks ja jõuluvalgustuse automaatseks juhtimiseks.

Täpsemalt

Seadmete juhtimine

Jälgi ja juhi
Kas triikraud sai ikka välja?

Kas triikraud sai ikka välja? Koos valgustusega võib kodust lahkudes või juba eemal olles tuleohutuse eesmärgil lülitada välja ka mittevajalikud seadmegrupid. Automaatsest väljalülitamisest jäävad välja külmkapid ja kellaaega näitavad seadmed (näiteks prae- ja mikrolaineahi).

Täpsemalt

Energianäitude kauglugemine

Elektri-, vee-, gaasi- ja küttemõõdikute näitud läbi nututikodu otse teenuse pakkujale või raamatupidajale.

Elektri-, vee- (külm ja soe), gaasi- ja küttemõõdikute näitude kauglugemine muudab elu veelgi mugavamaks. Näidu igakuiseks edastamiseks ei pea arvesteid vaatama – iga kuu alguses edastame näidud otse teenusepakkujale ja koopia peakasutaja meiliaadressile.

Kortermaja lahenduses kogutakse ja edastatakse kõik näidud üheaegselt, millega tagatakse üldkulude õiglane jaotus. Lisaks võimaldab süsteem kortermajas individuaalset küttekulu arvutust.

AGATARK nutikodu on liidestaud teenusettevõtetega
Korto – https://korto.ee/public
Moderan – https://moderansolutions.com/

Täpsemalt

Automaatide monitooring

AGATARK hooneautomaatika jälgib ja teavitab riketest.

AGATARK jälgib eluliselt tähtsate kaitseautomaatide ja rikkevoolukaitsmete väljalülitumist. See aitab ennetada näiteks külmkapi täielikku sulamist või majatorustiku külmumist.

Täpsemalt

Kortermaja lahendus

AGATARK hooneautomaatikaga – üks ühine tervik kortemajale ja korterile.

AGATARK nutikilbiga tekib kortermajas ühtne kasutajate haldus korterite ja trepikodade uste juhtimiseks, korteri valvestusest lähtuv fonosüsteemi kõnede suunamise võimalus mobiiltelefonile ja ATS häireteavitus telefonile ning valehäire tühistamise võimalus äpist. Samuti saab jagada küttearveid lähtuvalt tegelikust toasoojusest.

Koju lisatavatele kasutajatele laieneb automaatselt võimalus avada õue tõkkepuud, trepikoja ust ja eemaldada panipaikade ja üldalade valvet.

Integratsioon 2N Helios video fonosüsteemiga võimaldab kodu valves oleku ajal kõne automaatselt mobiiltelefonile suunata, kodus olles aga kõne saabudes esiku valgusti sisse lülitada (võimalik ka majaversioonis).

ATS-ga ühendades on võimalik lokaalse lüliti või mobiilirakenduse abil valehäire kiiresti enne Päästeametisse edastamist tühistada.

Kortermaja individuaalse küttekulu arvestusel kasutatakse AGATARK nutikilpide poolt mõõdetud tubade temperatuure ning selle läbi arvestada õiglane küttekulude jaotus, kaotades otsapoolsete ja keskmiste korterite ebavõrdsuse.

Täpsemalt

Korduma
kippuvad
küsimused

Mis juhtub, kui internetiühendus katkeb?

Internetiühenduse katkemisel töötab nutikodu ikka edasi, kuid kaugligipääs kodule sel hetkel puudub.

Mis saab siis, kui elekter läheb ära?

AGATARK kilbis on aku, mis hoiab süsteemi töös veel tunde.
Elektrikatkestuse ajal töötab koduvalve edasi ning ka elektrooniline võti toimib; lambid ja telekas lülituvad välja. Kui elekter on ära pikemalt, tühjeneb lõpuks ka aku ja siis saab uksest sisse vana hea võtmega.

Kui turvaline see kõik on?

AGATARK nutikilbiga on kodu sama turvaline, kui raha pangas. Küberturvalisus on meie jaoks väga oluline, omal kohal on ka arendusmeeskonna pikaaegne nutikodu arenduse kogemus.

Kas uksest saab sisse vaid elektroonilise võtmega?

Elektriluku kasutamine on mugav, aga kui see liiga uuenduslik tundub, võib koju sisenemist jätkata ka vanaviisi – võtme lukuaugus keeramisega. Sel juhul tuleks koduvalve eraldi maha võtta, kuna tavavõtmega sisenedes seda automaatselt ei tehta.

Kaotasin elektroonilise võtme, mis nüüd?

Elektroonilise võtme kadumisel saab selle kiirelt kas ajutiselt sulgeda või kustutada. Erinevalt mehaanilise võtme kaotamisest ei pea elektroonilise võtme puhul vahetama lukusüdamikku ja tegema uusi võtmeid kõikidele pereliikmetele

Kuidas tellida?

Tellimuse saad sisse anda tellimusvormil, mis asub siin.

Kontakt